Provincial Championships By Maritime Club

Place Club Prov. Men's Women's Mixed Sr. Men's Sr. Women's Jr. Men's Jr. Women's Total Championships
1 Mayflower CC NS 23 18 19 11 17 14 13 115
2 Thistle-St.Andrews CC NB 16 21 10 15 12 5 2 81
3 Capital Winter Club NB 6 8 7 14 17 14 8 74
4 Moncton Beaver CC NB 16 10 18 5 6 1 4 60
5 Halifax CC NS 14 14 7 9 9 3 2 58
6 Dartmouth CC NS 18 6 6 3 3 5 2 43
7 Truro CC NS 7 3 2 7 4 9 8 40
8 Bridgewater CC NS 9 0 3 4 1 10 1 28
9 Moncton CA NB 8 4 4 4 4 0 1 25
10 Bathurst CC NB 8 12 1 0 3 0 0 24
11 Beausejour CC NB 2 2 3 0 1 5 9 22
12 CFB Halifax CC NS 3 6 5 1 1 1 2 19
13 Sydney CC NS 2 1 3 0 4 8 0 18
14 Lunenburg CC NS 0 1 2 1 0 5 4 13
14 Riverside CC NB 1 0 2 1 0 7 2 13
16 Glooscap CC NS 4 0 0 2 5 0 1 12
16 Fredericton CC NB 6 1 0 2 0 1 2 12
18 Gage CC NB 7 4 0 0 0 0 0 11
19 Amherst CC NS 1 0 0 5 1 1 1 9
19 Grand Falls CC NB 0 0 0 1 0 3 5 9
19 Moncton High School NB 0 0 0 0 0 9 0 9
22 Bluenose CC NS 2 0 0 3 0 0 1 6
22 Campbellton CC NB 2 2 2 0 0 0 0 6
22 Carleton CC NB 1 2 0 1 2 0 0 6
22 Liverpool CC NS 0 3 1 1 0 0 1 6
26 Edmundston CC NB 3 1 0 0 0 1 0 5
26 Middleton CC NS 0 1 2 2 0 0 0 5
26 Miramichi CC NB 3 1 0 1 0 0 0 5
29 Chedabucto CC NS 0 0 0 0 0 1 3 4
29 Saint John High School NB 0 0 0 0 0 4 0 4
31 CFB Chatham NB 1 0 0 1 0 0 1 3
31 Dalhousie CC NB 0 0 0 0 0 0 3 3
31 Fredericton High School NB 0 0 0 0 0 3 0 3
31 Highlander CC NS 0 0 0 0 0 3 0 3
31 North Sydney CC NS 0 1 0 0 0 2 0 3
31 Oromocto High School NB 0 0 0 0 0 3 0 3
31 Sackville CC NB 0 0 0 0 0 1 2 3
31 Chester CC NS 0 0 0 0 0 1 2 3
31 Windsor CC NS 2 0 0 0 0 1 0 3
31 Lakeshore CC NS 2 0 0 0 0 0 1 3
41 Bathurst High School NB 0 0 0 0 0 2 0 2
41 CFB Greenwood NS 0 2 0 0 0 0 0 2
41 Cormier High School NB 0 0 0 0 0 2 0 2
41 Gladstone CC NB 0 0 2 0 0 0 0 2
41 Stellar CC NS 1 1 0 0 0 0 0 2
46 Berwick CC NS 0 0 0 0 1 0 0 1
46 Brookside CC NS 0 0 0 0 0 0 1 1
46 Florenceville CC NB 0 0 0 1 0 0 0 1
46 Heather CC NB 0 0 0 0 0 0 1 1
46 Perth-Andover CC NB 0 0 0 0 0 0 1 1
46 Simonds High School NB 0 0 0 0 0 1 0 1
46 St Stephen CC NB 1 0 0 0 0 0 0 1
46 St. Malachy's High School NB 0 0 0 0 0 1 0 1
46 St. Stephen High School NB 0 0 0 0 0 1 0 1
46 Sussex CC NB 0 0 0 1 0 0 0 1
46 Wolfville CC NS 0 0 0 0 0 0 1 1
46 Woodstock CC NB 0 0 0 0 0 0 1 1

Last updated January 5,2014 by John Murphy